Spring over navigationshyperlinksForside > Publikationer Klik her for at logge ind.

Spring over navigationshyperlinks.

Hent: Andet høringssvar (II) til regeringens nationale strategi mod hvidvask

Kategori Høringssvar
Publikationsdato 12-04-2018
Eventuel beskrivelse I vores andet høringssvar står bla.: "Det er positivt, at man vil inddrage private aktører og udveksle viden og erfaring på tværs af offentlige og private sektorer. Vi savner dog flere helt konkrete forslag jf. vores egne vedhæftede forslag. Vi mener, at indkomne forslag (vores og andres) snarest bør diskuteres i en bredere kreds af offentlige og private organisationer, så der kommer noget konkret ud af de fora der oprettes. Det kunne endvidere nævnes i den nationale strategi fx i et bilag, at der under høringen er fremkommet en række konkrete forslag, som nu vil blive overvejet nærmere. Særligt vil vi fremhæve virksomheders (herunder leasingvirksomhederne) manglende mulighed for adgang til E-skat data (forslag 5.a.i). Denne adgang (som kun sker med med kundens samtykke) gives allerede i dag til udlånsvirksomheder. Adgangen til kundens skatteoplysninger, vil - udover til brug for kreditvurdering – kunne give alle virksomheder en unik mulighed for at kunne tjekke om personen/kunden er den han udgiver sig for at være og hindre svindel. F.eks. kan tjekkes SKATs lønsedler op i mod dem kunden har givet fysisk. Dette og andre oplysninger i e-skat kan give værdifuld viden til brug for hindring af svindel/hvidvask mv. PET og politiet ser meget gerne at leasingselskaber (og andre) får adgang til e-skatdata på linje med andre udlånsvirksomheder, der i dag har denne adgang." høringsvaret blev oprindeligt skrevet pr email men er overført til pdf
Filnavn 33158acb-ab40-4660-83a7-b5bfdc8078f9.pdf
Størrelse 65,95 kb
Download i sekunder v/28.8 bps  = 18 sekunder
v/64 bps     = 8 sekunder
v/128 bps   = 4 sekunder
v/256 bps   = 2 sekunder
v/512 bps   = 1 sekunder
v/1.024 bps= 1 sekunder

Klik her for at åbne dokument (åbner i et nyt vindue)

Hvis dokumentet ønskes gemt på en lokal disk kan der højreklikkes på ovennævnte link og vælges "Gem destination som..".