Spring over navigationshyperlinksForside > Information > Om Finans og Leasing Klik her for at logge ind.

Spring over navigationshyperlinks.

Finans og Leasing

Finans og Leasing er en interesseorganisation for danske registrede virksomheder, der beskæftiger sig med finansiering. I maj 2004 ændredes foreningens navn til det nuværende fra det oprindelige, Danske Finansieringsselskabers Forening.

De første indledende drøftelser omkring oprettelse af foreningen blev foretaget i slutningen af 1960'erne, og formaliseret i 1976. Foreningen har siden haft en række af de væsentlige finansieringsselskaber i Danmark som medlemmer. Som medlem kan optages selskaber, der hovedsagelig driver finansieringsvirksomhed i Danmark. Herved omfattes aktiviteter som factoring, kontokortfinansiering, leasing og andre former, der kan karakteriseres som finansieringsvirksomhed.

Det ligger i foreningens formål at virke for en sund udvikling af finansieringsvirksomhed i Danmark. Der arbejdes derfor med problemstillinger, der vedrører medlemmernes aktivitet. Således repræsenterer foreningen medlemmerne overfor offentlige myndigheder i spørgsmål om nye love og har gennem høringssvar mulighed for at øve indflydelse herpå. Endvidere yder foreningen en omfattende informationsservice og uddannelsesaktivitet for medlemmerne.

Alle medlemmer af Finans og Leasing er underlagt et kodeks for god forretningsskik. Formålet med kodekset er at sikre en høj standard for den adfærd, som selskaberne udviser i forhold til deres kunder (såvel forbrugere som erhvervsdrivende).

Finans og Leasing har retningslinjer for afgivelse af responsum eller forslag til en egnet syn- og skønsmand – se mere herom i dette dokument.

Foreningen udbyder en hjemmeside til beregning af værdien af et finansielt leaset aktiv. Klik her for at springe til hjemmesiden.

På internationalt plan er leasingsektoren medlem af en sammenslutning af nationale foreninger (LEASEUROPE). Ligeledes er factoringsektoren medlem af EU Federation – en sammenslutning af europæiske foreninger for factoring-erhvervet, og Eurofinas (sammenslutning af forbrugsfinansieringsselskaber). Gennem dette arbejde følger vi udviklingen på de finansielle markeder i Europa, og har gennem medlemskabet mulighed for at øve indflydelse på EU kommissionen og dermed på de EU direktiver, der vil få betydning for finansieringsvirksomhed i Danmark.

Med deltagelse af de fleste seriøst arbejdende finansieringsselskaber i Danmark opnår foreningen naturligt en større gennemslagskraft. Der opnås endnu bedre mulighed for også at påvirke lovgivning i Danmark og i EU til forhåbentlig gavn for foreningens medlemmer.

For at målrette foreningens arbejde er vi opdelt i 4 sektorer:

 • Leasing
  Arbejdsopgaverne er bl.a. afskrivningsloven, Leaseurope, registerlovgivning, lejelovgivning, ABL95, billove, momslove, skat, restværdi, forretningsetik.
 • Factoring
  Arbejdsopgaverne er bl.a. factoring generelt, inkassolovgivning, gældsbrevsloven, konkursloven, EU ret og international udvikling, pant- og transportforhold, renteloven.
 • Lån mod sikkerhed
  Arbejdsopgaverne er bl.a. kreditaftalelov, tinglysning, forsikringsforhold, markedsføringsloven, konkurrenceloven, obligationsret generelt, tinglysningsafgiftsloven, gebyrer/afgifter generelt, rentelove.
 • Forbrugslån og kreditkort
  Arbejdsopgaverne er bl.a. kreditaftaleloven, renteforhold, markedsføring. 

Information til medlemmerne sker dels via hjemmesiden og udsendelse af aktuel information, dels gennem udsendelse af kvartalsorientering, cirkulæreskrivelser samt statistikker, der også ligger på foreningens hjemmeside.