Spring til indhold

ÅOP-loftsloven har virket – men der er stadig udfordringer

Børsen kan man i dag læse en artikel om, at flere store kviklånsfirmaer har valgt at forlade Danmark efter indførslen af loftet over ÅOP. I Finans & Leasing er vi tilfredse med, at lånene med helt vanvittige ÅOP’er, som vi så tidligere, nu er væk. Så langt har loven virket.

Men tilbage står endnu et par udfordringer. Som der også gøres opmærksom på i artiklen, så er det helt uholdbart, at finansielle virksomheder må afholde sig fra generel markedsføring af deres brand, markedsføring af andre produkter end forbrugslån som fx indlån og leasing og for den sags skyld også markedsføring af forbrugslån, som ikke er målrettet gambling. Denne begrænsning går ud over udbuddet og gennemsigtigheden om priser på finansielle produkter til direkte skade for forbrugerne i form af dårligere konkurrence end ellers. Vi opfordrer derfor til, at MFL § 11 b fjernes. Alternativt at bestemmelsen indskrænkes til et målrettet forbud mod lån, der er bestemt til at blive brugt på gambling og markedsføres som sådan, eller at leasing undtages og sidestilles med billån.

Vi gjorde i høringen til lovforslaget om ÅOP-loftsloven opmærksom på risikoen for, at noget af låneaktiviteten kunne bevæge sig ud på det ”grå” lånemarked, også kaldet Facebook-lån. Det er et ureguleret område, hvor oftest udsatte mennesker bliver udnyttet til at betale høje rente på små lån. Dette er et reelt problem, hvilket også bliver italesat af SF’s ordfører på området. Dette skal der gøres noget ved.

Vi kan af artiklen forstå, at Erhvervsministeren er lige på trapperne med evalueringen af loven. Den glæder vi os til at se, og vi glæder os også til, at politikerne tager fat på at udbedre de uhensigtsmæssigheder, som loven medførte. Vi hjælper meget gerne til.

Læs Finans & Leasings høringssvar til evalueringen af ÅOP-loftsloven her.