Spring til indhold

Afgiftsreglerne for leasingbiler bør simplificeres og licensordning for leasingselskaber indføres

Pressemeddelelse:

Afgiftsreglerne for leasingbiler bør simplificeres og licensordning for leasingselskaber indføres

DR-udsendelsen ”Pengejægerne” handlede mandag aften om en sag med et leasingfirma, Scanleasing, som har svindlet statskassen for hundredvis af millioner kroner. Svindlen kunne bl.a. ske på grund af de meget indviklede og skønsmæssige regler med genberegning af registreringsafgiften for leasede biler. Finans og Leasing foreslår derfor, at afgiftsreglerne simplificeres, så der skabes sikkerhed for, at der altid betales afgift, når en bil kører på de danske veje. Der bør også indføres en licensordning for at dæmme op overfor brodne kar.

Der bør altid skulle betales afgift af en leaset bil
Finans & Leasing har ved tidligere lejligheder påpeget det uhensigtsmæssige i, at der kan være biler, som med de nuværende regler kan køre på de danske veje uden at betale registreringsafgift. Det gjorde vi opmærksom på allerede inden indførelsen af genberegningssystemet i 2017.

For Finans & Leasing ligger det helt fast, at der altid bør skulle betales registreringsafgift for en leaset bil, der kører på de danske veje. Det skal der ikke herske tvivl om.

Vi opfordrer derfor (igen) til, at man laver registreringsafgiftsloven om, så der ikke skal genberegnes. Hverken efter tre måneder eller efter endt leasingaftale. I stedet foreslår vi, at registreringsafgiften for leasede biler fastsættes en gang for alle som en procentandel ud fra bilens listepris, uanset hvad leasingselskabet har betalt for bilen. Det vil fjerne individuelle vurderinger og dermed også gøre kontrolindsatsen meget lettere. Det vil samtidig give firmabilisterne et entydigt beregningsgrundlag.  

Indfør en licensordning for leasingbranchen                                                                              

En af årsagerne til, at det kunne gå så galt som i tilfældet med Scanleasing, er, at leasingbranchen ikke som andre finansielle virksomheder er omfattet af krav om forudgående tilladelse (licens) med dertil hørende tjek af om man har korrekt set up bl.a. til at foretage den lovpligtige kreditværdighedsvurdering af private leasingtagere m.v.

Finans & Leasing har siden efteråret 2020 kaldt på regeringen for at indføre en licensordning, som kan minimere risikoen for brodne kar. Det vil være en fordel for leasingtagerne, for den fælles samfundskasse i relation til betaling af moms og afgifter, og samfundet bredt set. Udsendelsen viste, hvor galt det ellers kan gå.

Regeringen har nedsat en embedsmandsarbejdsgruppe, der overvejer forslaget, men indtil videre uden resultater. Vi har brug for en licensordning, som kan være med til at dæmme op overfor personer/selskaber, som i SKAT´s terminologi ikke er medspiller men ”modspiller”. Finans og Leasings medlemmer er i øvrigt rede til selv at betale de offentlige udgifter for denne ekstra kontrol.

For yderligere oplysninger, kontakt direktør Christian Brandt, tlf. 4038 2987