Spring til indhold

Den præventive effekt af sanktioner overfor vanvidsbilisme bør forbedres

Vanvidsbilisme er forkasteligt. Og skal bekæmpes. Men det skal gøres effektivt.

Ved leasingbiler, værkstedsbiler, delebiler, demobiler og lignende rammer sanktionen i form af konfiskation og bortauktionering af køretøjet umiddelbart ikke skadevolderen men i stedet anden – uskyldig – person/virksomheds ejendomsret.

Det krænker og er i dyb ubalance med beskyttelsen af den private ejendomsret.

Samtidig er der tilsyneladende ikke den rette præventive virkning af reglerne, da niveauet for politiets beslaglæggelser synes at være konstant.

Finans og Leasing foreslår derfor, at staten istedet for at konfiskere anden mands ejendom udsteder en bøde svarende til værdien af det kørte køretøj direkte til skadevolderen. Selvsagt under forudsætning af, at leasingforholdet afbrydes.

Det vil give en langt mere direkte præventiv effekt overfor potentielle vanvidsbilister. Også fordi at staten i modsætning til private kreditorer har adgang til privat lønindeholdelse ved opkrævning af bøden.

Samtidig kan det sikres, at den økonomiske straf for vanvidsbilisme bliver uafhængig af, om der er betalt forholdsmæssig registreringsafgift for køretøjet, da bødeudmålingen kan baseres på fuld afgift, så det er ens for alle skadevoldere.