Spring til indhold

Overvejelser om spillelovgivning bør resultere i ændringer i markedsføringsloven

Af Børsen d. 29. december fremgår det, at både Skatteministeren og
flere af Folketingets partier vil stramme lovgivningen omkring reklamer for
pengespil.

Finans&Leasing vil gerne gøre opmærksom på, at politikerne ved
samme lejlighed bør fjerne forbuddet mod, at reklamer for låne- og leasingaftaler
optræder side om side med reklamer for spil, uanset at der ikke er nogen
indbyrdes sammenhæng (MFL § 11b).

I 2020 blev der indført et ÅOP-loft på de facto 25% for lån.
Samtidig blev der også indført en regel om, at reklamer for spil og
låneprodukter og forbrugslånevirksomheder og dermed også deres øvrige
produkter, fx leasing, ikke må ses i sammenhæng. Det uanset, at der ikke er
nogen indbyrdes sammenhæng mellem de to reklamer, bortset fra at de optræder i samme medie fx et TV-spot, radioindslag eller lignende.

Reglen medfører i praksis, at finansielle virksomheder helt må afholde sig fra at reklamere på digitale medier, fordi det her ikke er muligt at sikre sig imod, at deres reklamer blandes sammen med en reklame for spil, når man fx bruger en søgemaskine på nettet. Det betyder bl.a., at F&L´s medlemmer ikke kan markedsføre leasing af elbiler. Det er stærkt uheldigt, da det hæmmer udbredelsen afklimavenlige transportløsninger.

ÅOP-loftet betød med et slag, at de tidligere SMS-låneselskaber
forsvandt. Der blev også indført licenskrav, så alle, der udbyder lån til
forbrugere, skal have licens hos Finanstilsynet som forbrugslånevirksomhed, og der skal i alle tilfælde foretages en kreditværdighedsvurdering af den enkelte låntager.

Lån med en ÅOP på max 25% er fuldt lovlige og bør dermed også
kunne markedsføres frit. Hvordan skal vi ellers få en sund konkurrence? Og
hvorfor skal andre produkter som fx leasing af elbiler, der udbydes af
forbrugslånevirksomheder, rammes? Leasing af en elbil har jo intet med spil
eller umådeholden gambling at gøre. Derfor mener F&L, at man bør fjerne
§11b i markedsføringsloven. Lidt hårdt sagt så overreagerede man nok ved at lægge denne markedsføringsbegrænsning oven i ÅOP-loftet. Det må der rettes op på.

Nu hvor spillelovgivningen er oppe til revision, bør den omtalte
markedsføringsbegrænsning af lån m.v. i forbindelse med reklamer for spil
derfor fjernes. Fokus må være på sagens kerne, nemlig reklamer for spil og
regulering heraf. Det overlader vi trygt til politikerne. Men vi må væk fra den
uheldige begrænsning af markedsføringen af lån, leasing og andre finansielle produkter på digitale medier.

Vi ser (heldigvis) ingen reklamer, hvor långivning decideret
målrettes finansiering af spil, men bestemmelsen kunne evt. målrettes et forbud herimod, hvis man fra politisk hold vil være helt sikker på, at det ikke
forekommer. Det vil trods alt være et skridt i den rigtige retning.