Spring til indhold

Factoring

Factoring skaber likviditet ud af virksomhedens ubetalte regninger

Factoring er en betegnelse for en række enkle service- og finansieringsværktøjer, der udover debitorfinansiering omfatter debitoradministration og risikostyring. Fælles for disse ydelser er, at de enten hver for sig eller sammen styrker virksomheders mulighed for at koncentrere sig om kerneforretningen, forbedre likviditeten, øge salget og dermed mulighederne for vækst.

Med en factoringaftale kan virksomheden styrke sin likviditet og inden for et par dage få størstedelen af sit debitortilgodehavende udbetalt. Den resterende del af tilgodehavendet udbetales til virksomheden, når factoringselskabet har registreret debitorernes indbetaling (eller når virksomhedens kunder har betalt til factoringselskabet).

Virksomheder kan bruge factoring uafhængigt af deres øvrige lån og kreditter i f.eks. pengeinstitutter.

Der er et lille men voksende antal medlemmer indenfor området. Alle aktører er banker eller bankejede. Omsætningen har været kraftigt voksende siden finanskrisen.