Spring til indhold

Flere spørgsmål end svar om leasing i nyt forbrugerkreditdirektiv

Finans og Leasing har netop afgivet høringssvar på Kommissionens udkast til nyt forbrugerkreditdirektiv. Overordnet må vi desværre sige, at udkastet bærer præg af lovsjusk, da det er højest uklart om/hvordan Kommissionen vil regulere leasing på samme måde som lån.

Det er ikke til diskussion at forbrugerne skal beskyttes bedst muligt, men det må ikke ske på bekostning af virksomhedernes mulighed for at drive forretning. Det kan vi frygte sker på leasingområdet, hvor vi i parentes bemærket allerede for 10 år siden lavede en standardaftale sammen med FDM, som er state of the art i Europa, hvad angår forbrugerbeskyttelse. Får forbrugerne fx  fri fortrydelsesret efter 14 dage på leasing, vil det medføre, at vores medlemmer kan risikere at stå tilbage med værdiforringede biler, hvis en aftale fortrydes efter 13 dage. Det vil være helt uholdbart, men for nuværende er det også gætværk, da det er umuligt at gennemskue, hvorvidt leasing er omfattet.

Hvis leasing skal harmoniseres på EU-niveau må det ske i et særskilt direktiv, da leasing adskiller sig fundamentalt fra långivning på mange måder.