Spring til indhold

Forbrugslån

Forbrugslån er et alternativ til lån eller kassekredit i banken

Forbrugslån formidles enten direkte via forbrugslånebankernes hjemmesider eller i samarbejde med butikker og nethandlere. Det er karakteristisk, at lånet og prisen her for ”hviler i sig selv” og ikke er afhængig af, lønkonto, helkundeforhold m.v.

Lånene ydes enten ”fritstående” dvs. udbetales kontant til kundens normale bankkonto, hvorefter forbrugerene selv kan bestemme, hvad lånet skal bruges til. Eller ydes i forhold til et specifikt produkt – genstandsbestemt lån også kaldet kreditkøb – som kunden ønsker at erhverve.

KreditStatus forbedrer kreditværdighedsvurderingen og giver forbrugeren overblik

Finans og Leasing har i samarbejde med Experian taget initiativ til ”KreditStatus”, som er et værktøj til brug for kreditværdighedsvurdering og som samtidig giver forbrugere et overblik over deres lån og kreditter. Læs mere om Kreditstatus og få overblik over dine lån og kreditter her: http://www.experian.dk/kreditstatus/. KreditStatus er ejet af og drives af Experian. Eventuelle spørgsmål til dine oplysninger i KreditStatus skal rettes til din bank eller Experian.

ÅOP – Årlige Omkostninger i Procent

Forbrugslån og kreditter er omfattet af regler om prisoplysning. Det betyder, at der skal gives en række oplysninger om låne-/kreditstørrelser, nominel årlig rente, ÅOP (årlige omkostninger i procent) m.v. såvel de steder, hvor produkterne udbydes, som i reklamer for produkterne. ÅOP svarer populært sagt til ”kilo-prisen på lån”. I ÅOP skal indgå alle omkostninger ved lånet herunder stiftelsesomkostninger, løbende gebyrer og rente. Nøgletallet gør kunden i stand til at sammenligne priser på forskellige lånetilbud.