Spring til indhold

Giv os daglige opdateringer af eskat – de administrative byrder klarer vi selv

En adgang til dagligt opdaterede eskatoplysninger vil give vores medlemsvirksomheder mulighed for at foretage en endnu bedre kreditværdighedsvurdering og dermed bidrage til at undgå at nogen fanges i en gældsspiral med alt for mange lån. Den samfundsmæssige gevinst mener vi langt overstiger de administrative byrder – som vores medlemmer altså selv gerne vil afholde. Derfor har vi nu spurgt skatteministeren hvordan man er kommet frem til, at byrden ved et dagligt opdateret system overstiger den samfundsmæssige gevinst.

Finans & Leasing foreslog i vores høringssvar til L73 (udvidet adgang til EskatDataordnng) at vores medlemmer fik adgang til data, som blev opdateret dagligt i stedet for, som den nye lov medførte, kvartalsvis opdatering. Det ønske afviste ministeriet med den begrundelse at de administrative byrder ville blive for store. Det svar forstår vi ikke, da vi i vores høringssvar gjorde ministeriet opmærksom på, at alle vores medlemmer, der bruger ordningen, er villige til selv at afholde de administrative udgifter, der måtte være ved at overgå til et dagligt opdateret system.

Vi håber meget, at skatteministeren kan se det fornuftige i at give långivere endnu bedre redskaber til at kreditværdighedsvurdere.

Læs hele spørgsmålet her.