Spring til indhold

Glædeligt at skatteministen udvider eSkatData – men vi vil gerne videre

Skatteministeren åbner nu op for, at eSkatData fremover skal udstille data fra seneste kvartal, i modsætning til nu, hvor data kun opdateres årligt (jf. årsopgørelsen). Det lyder alt sammen meget teknisk, men handler i bund og grund bare om, hvor opdaterede oplysninger kreditgiver kan få, til brug for den lovpligtige kreditværdighedsvurdering. Jo mere opdaterede oplysninger, jo bedre grundlag for kreditværdighedsvurderingen og dermed bedre forbrugerbeskyttelse.

Det er derfor et virkeligt positivt tiltag, som vil gøre vores medlemmer i stand til at kunne opfange signaler om begyndende gældsproblemer på et langt tidligere tidspunkt. Det vil hjælpe med at forhindre forbrugere i at ende i en uheldig gældsspiral. Finans & Leasing har igennem nogen tid presset på for denne løsning med en hurtigere opdatering, og det er meget glædeligt, at det nu sker. Det vil vi gerne kvittere for.
 
Men når nu emnet er oppe at vende, vil vi gerne endnu videre. Vi opfordrer derfor i vort høringssvar Skatteministeren til, at eSkatData bliver opdateret dagligt, så vores medlemmer får helt optimale muligheder for at kreditværdighedsvurdere. Det er nødvendigt for at kunne undgå gældsproblemer som følge af optagelse af flere hver især små lån hos forskellige udbydere inden for kort tid fx seneste kvartal. Det er ikke blot i vores medlemmers interesse, men i endnu højere grad i den enkelte forbrugers interesse. Og det er et nødvendigt værktøj for på bedste vis at kunne leve op til kreditaftaleloves krav om en fyldestgørende kreditværdighedsvurdering. Oplysninger via eSkatData er nemlig fuldt dokumenterede, og reelt set den eneste måde hvorpå man som forbruger kan dokumentere éns samlede gældsforhold, særligt hvilke lån, man ikke har.
 
Vores forslag om daglig opdatering vil også være en hjælp til fuldt kreditværdige personer, som ikke har nævneværdig gæld, da forbrugeren så slipper for selv at skulle dokumentere dette/indsende dokumenter om eksisterende gæld til brug for
kreditværdighedsvurdering.
 
Vi er klar til at ændre vores procedurer, så nystiftede lån indberettes til SKAT på daglig basis for at muliggøre løsningen. Og vi håber SKAT er klar til at sende det videre via eSkatData.