Spring til indhold

Høringssvar

27. februar 2023: Forslag om afskaffelse af mulighed for forlængelse af leasingaftaler indgået før 17. dec. 2020

17. august 2023: Betænkning om reglerne om konkurskarantæne

18. august 2023: Ændring af registreringsafgiftsloven m.v.