Spring til indhold

Licensordning for leasingselskaber er nødvendig for at sikre ordentlig forbrugerbeskyttelse/kreditværdighedsvurdering

Finans & Leasing har netop afgivet høringssvar på et lovforslag, der skal regulere de såkaldte ”gratislån”, også kaldet Buy-Now-Pay-Later (BNPL), så udbyderne af disse lån også skal kreditværdighedsvurdere deres kunder. For at sikre, at udbydere af gratis lån har det rette set up til at foretage en korrekt kreditværdighedsvurdering, så underlægges disse långivere krav om forudgående licens som forbrugslånevirksomhed.

Det samme licenskrav bør indføres på leasingområdet. Leasingselskaber er allerede forpligtet efter kreditaftaleloven til at foretage en kreditværdighedsvurdering af private leasingtagere. Men der mangler en licensordning, så man ligesom ved långivning sikrer sig, at alle leasingvirksomheder har det fornødne setup til at foretage en korrekt, fyldestgørende kreditværdighedsvurdering. Med tanke på, at leasingaftaler har en temmelig stor økonomisk betydning for de danske husholdninger og er et område i vækst, så synes det mindst ligeså relevant som at sikre forbrugerbeskyttelsen ved finansiering af en pizza.

Udover forbrugerbeskyttelsen, så er der også kriminalitetsforebyggende gevinster ved en licensordning for leasingvirksomheder. En licensordning vil rydde de brodne kar i branchen af banen. De brodne kar udgør kun et lille mindretal, men er ikke desto mindre med til at finansiere bandekriminalitet, svindel med klonede biler og afgiftsfusk. Leasingbranchen vil gerne være med til at gøre vores, og vi er derfor rede til selv at betale udgifterne for licens/tilsynet. Vores forslag er altså gratis for samfundskassen.

Vi håber, at erhvervsministeren og resten af regeringen bakker op om forslaget.

Læs høringssvaret her