Spring til indhold

Licensordning for leasingvirksomheder er en helt nødvendig del af næste bandepakke

I Berlingske kan man læse, at regeringen er klar med første udspil til en kommende bandepakke. Regeringen vil fokusere på at forhindre helt unge mennesker i at blive en del af bandemiljøet.

Det mener vi fra Finans & Leasing er helt rigtigt set, da det handler om at bryde fødekæden til banderne. Men vi skal også ramme banderne på pengepungen.

Det er en kendt sag, at de helt unge lokkes ind i bandemiljøet ved, at banderne lokker med statussymboler som penge og lækre biler. Dermed gælder det om at begrænse bandernes mulighed for at kunne lokke med disse statussymboler. En licensordning for leasingvirksomheder vil være et vigtigt redskab til at stække de brodne kar i leasingbranchen, som vi ved i dag udgøres af bander eller individer associeret med bander. Banderne driver omfattende ulovlig forretning med importerede, klonede biler. Altså tyvekoster. Og det gør de via lyssky leasingselskaber, som de ejer eller på anden vis kontrollerer.

Som det er i dag, er der ingen krav til dem, der ønsker at starte et leasingselskab, og det mener vi, er helt forkert. Man må som minimum kunne forlange, at man er fit & proper, når man ønsker at drive et leasingselskab. Det skal der være en offentlig myndighed, som kontrollerer inden opstart. Svarende til banker og forbrugslånevirksomheder. I dag er det så at sige lettere at starte et leasingselskab end etablere sig som pølsemand!

I februar måned sagde daværende justitsminister Nick Hækkerup til Berlingske at ”… indsatsen mod bandemedlemmers økonomiske kriminalitet efter den såkaldte Al Capone-model skal udvides til at gælde andre områder end sociale ydelser.” Det var et vigtigt budskab fra ministeren dengang, men siden da er der ikke sket noget, rent politisk. Det til trods for, at SØIK’s (bagmandspolitiet) rapport fra 2019 klart viste, at banderne står bag omfattende hvidvask af penge ved import af stjålne køretøjer fra udlandet via leasingkonstruktioner. Det skal stoppes, for at ramme banderne på pengepungen. Og for at hindre fortsat hvidvask af penge og handel med stjålne køretøjer.

Det er derfor vores håb, at justitsministeren i forbindelse med en kommende bandepakke vil tage vores forslag om en licensordning for leasingvirksomheder med. Vi underlægger os som erhverv gerne øgede administrative byrder for at komme dette samfundsproblem til livs. Og vi vil endda selv betale for udgifterne til dette tilsyn. Så forslaget er GRATIS for statskassen. Vi har svært ved at se, hvad der er at betænke sig på.