Spring til indhold

Om foreningen

Hvem er Finans & Leasing?

Finans & Leasing er interesseorganisationen for ca. 55 danske virksomheder, der beskæftiger sig med finansiering i en eller anden form. Foreningen hed oprindeligt Danske Finansieringsselskabers Forening, og skiftede til det nuværende navn i maj 2004. De indledende drøftelser omkring oprettelsen af foreningen, i dens oprindelige format, blev foretaget i slutningen af 1960’erne, og formaliseret i 1976.

For at blive medlem af Finans & Leasing skal man som virksomhed drive finansieringsvirksomhed i Danmark – det er aktiviteter som factoring, kontokortfinansiering, leasing og andre former for finansieringsvirksomhed.

Foreningens formål er at virke for en sund udvikling af finansieringsvirksomhed i Danmark. Vi arbejder derfor med problemstillinger, der direkte og indirekte vedrører medlemmernes forskellige forretningsområder. Finans & Leasing repræsenterer medlemmerne overfor offentlige myndigheder, og vi er høringspart på en lang række lovforslag fra forskellige ministerier, ligesom vi er repræsenteret i en lang række udvalg, nævn, arbejdsgrupper, mv., hvor vi kan varetage finansieringsselskabernes interesser bedst muligt.

Derudover yder vi en omfattende informationsservice og uddannelsesaktivitet, som bl.a. består i fortolkning af ny lovgivning, afholdelse af seminarer og medlemsmøder samt direkte medlemsrådgivning om en lang række problemstillinger.

I foreningen har vi delt medlemmerne op i fire forskellige sektorer i forhold til deres forretningsområde:

 • Leasing

  Leasing er en populær måde for mange danskere, både private og erhvervsdrivende, at anskaffe sig et køretøj på. For eksempel, så er 75% af alle ny-indregistrerede erhvervsbiler i Danmark leasede. Leasing begrænser sig dog ikke til biler, der bliver også indgået leasingaftaler om bl.a.køretøjer og maskiner indenfor transporterhvervet og byggeriet, landbrugsmaskiner, kontorinventar og meget mere.

      Læs mere om leasingsektoren her.

 • Factoring

  Factoring er en betegnelse for en række enkle service- og finansieringsværktøjer, der udover debitorfinansiering omfatter debitoradministration og risikostyring. Fælles for disse ydelser er, at de enten hver for sig eller sammen styrker virksomheders mulighed for at koncentrere sig om kerneforretningen, forbedre likviditeten, øge salget og dermed mulighederne for vækst.

      Læs mere om factoringsektoren her

 • Billån

  Billån udbydes typisk til private men i mindre udstrækning også til erhvervsdrivende. Billånene til private fordeler sig næsten ligeligt mellem nye og brugte biler.

  Læs mere om sektoren for billån her

 • Forbrugslån og kreditkort

  Forbrugslån formidles enten direkte via forbrugslånebankernes hjemmesider eller i samarbejde med butikker og nethandlere. Det er karakteristisk, at lånet og prisen her for ”hviler i sig selv” og ikke er afhængig af, lønkonto, helkundeforhold m.v.

  Lånene ydes enten ”fritstående” dvs. udbetales kontant til kundens normale bankkonto, hvorefter forbrugerene selv kan bestemme, hvad lånet skal bruges til. Eller ydes i forhold til et specifikt produkt – genstandsbestemt lån også kaldet kreditkøb – som kunden ønsker at erhverve. 

     Læs mere om sektoren for forbrugslån og kreditkort her

Internationalt samarbejde

Den finansielle sektor er i høj grad udsat for regulering fra EU, og derfor indgår Finans & Leasing i forskellige internationale sammenslutninger inden for medlemmernes forretningsområder. Gennem disse sammenslutninger følger vi udviklingen på de finansielle markeder i Europa, og har gennem medlemskabet mulighed for at øve indflydelse på EU-kommissionen og dermed på de EU-direktiver, der vil få betydning for finansieringsvirksomhed i Danmark.

Internationalt er leasingsektoren medlem af en sammenslutning af nationale foreninger (LEASEUROPE). Ligeledes er factoringsektoren medlem af EU Federation – en sammenslutning af europæiske foreninger for factoring-erhvervet, og slutteligt Eurofinas (sammenslutningen af forbrugsfinansieringsselskaber).