Spring til indhold

Positive takter i ny klimaplan om mere solenergi – men snarlig handling ønskes

Et bredt flertal i Folketinget har netop fundet sammen om en klimaaftale, som skal give mere grøn energi fra sol og vind på land. Det er super godt og nødvendigt, for det haster med den grønne omstilling og alle skal bidrage i det omfang, de kan.

Finans & Leasing er særligt positive over aftalens fokus på solenergi. Det skyldes, at vores medlemmer – leasingselskaberne – meget gerne vil være med til at understøtte den grønne omstilling ved at finansiere bl.a. solceller på bygningstage af erhvervsejendomme. Men desværre forhindrer den nuværende lovgivning, at dette kan lade sig gøre. Tinglysningsloven bestemmer, at når solcellerne er installeret, så er de en del af bygningen og tilfalder panthaver i ejendommen dvs. typisk realkreditinstituttet. Dermed er det i dag ikke muligt at lease solceller på bygninger, da man ikke kan bevare ejendomsretten til solcellerne.

Der er et kæmpe potentiale i leasing af solceller på tagene af eksisterende erhvervsejendomme. Det giver langt mere mening at bruge tagene på erhvervsejendomme til opsætning af solceller i stedet for at inddrage naturarealer, som vi har ikke for mange af i forvejen, og som kan skabe forskellige gener for naboer m.v. 

Vi har sammen med DI Byggeri gjort regeringen opmærksom på problemstillingen, og er kommet med forslag til, hvordan vi kan sikre, at også leasingbranchen kan medvirke til den grønne omstilling. Vi har senest haft en god dialog med Klima-, Justits- og Erhvervsministerierne, Realkreditrådet og Dansk Solcelleforening.

Det er derfor positivt, at det fremgår af klimaaftalen, at aftalepartierne ”…noterer sig, at solcellestrategien vil afdække udfordringer i forhold til tinglysning af rettigheder over solcelleanlæg og vender tilbage med løsning herpå i forbindelse med solcellestrategien.”

 

Det tyder på, at der er lydhørhed overfor vores synspunkter. Vi håber så, at der i 1. kvartal kommer en konkret løsning fra regeringen, så vi kan komme videre med den grønne omstilling. Det er på høje tid, da alle gode kræfter bør kunne komme i spil for at fremme grønne løsninger.