Spring til indhold

Positivt med kamp mod økonomisk kriminalitet

Skatteministeren, Justitsministeren og Erhvervsministeren skriver i en fælles kronik i Jyllands-Posten 29/11, at regeringen vil gå til kamp mod økonomisk kriminalitet. Det er vi glade for i Finans & Leasing! Vi mener, i lighed med ministrene, at det går ud over sammenhængskraften i samfundet, når man som almindelig borger ser kriminelle slippe af sted med at snyde både lovlydige borgere og systemet. Det skal der sættes kraftigere ind over for.

Ministrene nævner selv leasingområdet, som et område, hvor der foregår svindel, og det er også et faktum, som vi har peget på mange gange. Det fremgår også af Justitsministerens svar til Folketingets Retsudvalg af 16. nov. : ”Det er Rigspolitiets vurdering, at visse dele af leasingbranchen er forbundet med en række former for økonomisk kriminalitet, som i nogle tilfælde har en kobling til organiserede kriminelle, herunder bandemiljøet. Kriminalitetsudfordringerne på leasingområdet dækker over en række forskellige problematikker, herunder tilfælde hvor de kriminelle gør brug af leasingkonstruktioner som led i udførelsen af anden kriminalitet.”

Ministrene skriver i kronikken, at man vil være på forkant med en tidlig indsats, som skal opdage og standse kriminelle, inden de begår kriminalitet. Vi kunne ikke være mere enige

De – heldigvis få – brodne kar i leasingbranchen skal stoppes, og det er vi glade for, at man fra regeringens side vil være med til. Det er også derfor, vi har foreslået en licensordning for leasingvirksomheder. En licensordning og et stærkt tilsyn vil forebygge svindel, men det kræver, at myndighederne vil gå ind og være den gatekeeper, som forhindrer uhæderlige virksomheder i at eksistere, og dermed sikre, at det lovlydige flertal blandt leasingselselskaberne ikke slås i hartkorn med de kriminelle. Vi ved, at et tværministerielt udvalg kigger på dette og venter spændt på nogle resultater af dette arbejde.

Det er også vores håb, at der i ministrenes overvejelser indgår et skærpet tilsyn med synshallerne, hvor vi også ved, at der nogle steder foregår svindel med klonede biler. Klonede biler er et stort problem og ifølge kilder i politiet, kører der 30-40.000 klonede biler rundt i Danmark. I et stærkt tilsyn indgår også, at Færdselsstyrelsen skærper indsatsen overfor de brodne kar blandt synshallerne.