Spring til indhold

Regeringen er åben for hvidvaskansvarliges verifikation af pas elektronisk

Finans og Leasing har længe efterspurgt mulighed for at kunne foretage elektronisk verifikation af fysiske pas. F.eks. via online adgang til pasregisteret. Det er derfor meget positivt, at en arbejdsgruppe under Justitsministeriet vil se på muligheden for at virksomheder, der er omfattet af hvidvaskloven, skal kunne få onlineadgang til det kommende nye pasregister.

For at kunne bekæmpe hvidvask og terrorfinansiering er det vigtigt, at offentlige og private arbejder sammen om løsninger, herunder ikke mindst digitale løsninger. Finans og Leasing hilser det derfor meget velkomment, at regeringen viser åbenhed over for vores forslag.

Vi håber på at blive inddraget i den videre proces.

Se Finans & Leasings henvendelse til Skatteudvalget her.