Spring til indhold

Ros til skatteministeren for at sikre logisk sammenhæng mellem solceller og opladning af elbiler

Skatteminister Jeppe Bruus har ifølge Finanswatch netop tilkendegivet, at regeringen agter at ændre reglerne, så boligejere, der har opsat solceller på deres ejendom nu kan spare elafgiften, også selvom deres forbrug (fx i forbindelse med opladning af elbil) overstiger deres egenproduktion.

Reglerne er i dag sådan, at man slipper for elafgiften, hvis man har solceller opsat på sit hus, ligesom man kan få refunderet elafgiften ved opladning, hvis man kører elbil og har en ladeboks og en serviceaftale med en ladeoperatør. Men man kan ikke være omfattet at begge regler samtidig. Det bliver der nu lavet om på.

Netop sammenhængen i reglerne er noget, vi har slået meget på i vores forsøg på at få ændret Tinglysningsloven, så det bliver muligt for vores medlemsvirksomheder – leasingselskaber – at lease solcelleløsninger ud til kunderne. Her forhindrer reglerne i dag, at et leasingselskab kan beholde ejendomsretten til solcellerne, når først de er opsat på ejendommen. I stedet tilfalder solcellerne panthaver i ejendommen. Det er også et væsentligt benspænd for den grønne omstilling og noget, som vi har været i dialog med regeringen og andre interessenter om. Men også på dette område har regeringen lyttet, og vi afventer nu et lovforslag fra klimaminister Lars Aagaard, der skal gøre det muligt for leasingselskaber at bidrage til den grønne omstilling ved opsætning af solceller på fast ejendom.

Med skatteministerens seneste tiltag kommer der så en tiltrængt logisk sammenhæng for borgeren som i den gode sags tjeneste med hjælp fra leasingselskaber opsætter solceller på sin ejendom. Det er kun ret og rimeligt. Og ikke mindst godt for klimaet.