Spring til indhold

Svindel med NemID/Nemkonto er et problem – men der kan gøres noget!

I dag kan man hos DR læse, at Digitaliseringsstyrelsens hotline for identitetstyveri har fået mange henvendelser i løbet af det eneste halve år. Ligesom vi i Berlingske i sidste uge kunne læse om sagen mod to mænd, der er anklaget for at have svindlet med NemID og Nemkonto, som er ved at nå sin afslutning ved retten i Aaarhus. Der er ingen tvivl om, at digitale forbrydelser fylder mere og mere, og sikkert vil komme til at fylde endnu mere i takt med, at vi bliver endnu mere digitale. Men selvom en hotline er et godt tiltag, så er det desværre kun symptombehandling, når skaden er sket.

Finans & Leasing mener, at vi skal handle proaktivt, så vi i højere grad kan undgå svindel og hvidvask, hvor midlerne bl.a. bruges til at finansiere terrorisme. Derfor har vi tidligere foreslået skiftende regeringer, Folketingets partier og myndighederne en række forbedringsforslag af det nuværende system.

Vi foreslår, at der tilbydes borgere en adviseringsordning (via mail, sms, e-boks etc), når deres oplysninger i NemID eller Nemkonto ændres. Dette kan tjene som advarsel, hvis kriminelle ændrer i borgerens oplysninger (hvilket er en forudsætning for misbrug i de fleste sager).

Adviseringsordninger kendes fra mange andre it-løsninger, fx digital tinglysning, og vil derfor let kunne udvikles og implementeres. Kontante lånebeløb udbetales typisk som en sikkerhedsforanstaltning til Nemkonto, men problemet er, at de kriminelle også skaffer sig adgang til Nemkonto.

Vi foreslår derfor også, at lånevirksomheder gives mulighed for at få oplyst, om oplysninger om NemID eller Nemkonto er blevet ændret (evt. blot ved markeringer i NemID/Nemkontosystemet). Hvis f.eks. långiver kunne se, at en Nemkonto er blevet ændret lige inden lån udbetales, kan dette tjene som en advarsel, der vil kunne gøre, at lånet ikke udbetales.

Endelig har vi foreslået, at der gives lånevirksomheder adgang til anvendelseshistorikken i NemId, som kan tjene som advarsel. F.eks. hvis en NemID med kort mellemrum anvendes fra en ip-adresse i Danmark og en ip-adresse i et land fjernt fra Danmark, kunne dette være en advarsel om ikke at udbetale et lån, før forholdet er nærmere klarlagt.

De it-kriminelle vil nok altid være ét skridt foran både banker og myndigheder, men ovennævnte forslag til kunne medvirke til, at det bliver meget mere besværligt at svindle med NemID og Nemkonto